Dr Willem J v Rensburg Nav LNR Groente en Industriële gewasse - Tradisionele groente marog.mp3
  
Milca Masemola Navorsingstegnikus plantteling LNR Groente en Ornamentele Gewasse - Okra.mp3
  
Dr Michael Bairu Nav Span Best LNR Plantteling - Bestuur van hulpbronne en ontwikkeling van 'rural areas'.mp3
  
Dr Willem Jansen v Rensburg - LNR Indust Gewasse - Verskillende soorte Cannabis.mp3
  
Erika vd Heever LNR Gewaskunde - Navorsing tov groente en hulp aan boere.mp3
  
Dr Salmina Mokgehle Researcher ARC VIMP - Climate Smart Agriculture and farmers day.mp3