This pamphlet is aimed at helping producers decide on the best bean cultivars for their particular conditions.  Recommendations are based on the results of the National Dry Bean Cultivar Trials.  Three seasons' data were used for long-term tables.

How to use this information

First decide on a seed type, for instance Red Speckled beans or Small White Canning beans. It is important to keep the demand and possible prices in mind. Contact the DPO at 082 388 0510/(012) 819 8100 for more information.

The trials were made possible by the financial support of the Agricultural Research Council (ARC), the Dry Bean Producers Organization (DPO) and the seed companies.  A large number of co-operators conducted trials i.e. the Department of Agriculture of KZN, agricultural co-ops and agricultural companies.  The DPO made a large contribution in this regard.​


Die doel van hierdie pamflet is om produsente te help om die beste bonekultivars vir hulle omstandighede te kies. Dit is opgestel na aanleiding van die resultate van die Nasionale Droëboonkultivarproewe.  Drie seisoene se data word gebruik vir langtermyn tabelle. 

Hoe om die inligting te gebruik:

Besluit eers op ‘n saadtipe byvoorbeeld Rooi Gespikkelde bone of Kleinwit Inmaakbone. Doen dit aan die hand van die aanvraag, ondervinding en moontlike pryse. Kontak die DPO by 082 388 0510/(012) 819 8100 vir meer inligting

 Die proewe is moontlik gemaak deur die finansiële ondersteuning van die Landbounavorsingsraad (LNR), die Droëbone Produsente Organisasie (DPO) en saadmaatskappye.  'n Groot aantal medewerkers het proewe uitgevoer soos die KZN Departement van Landbou, landbou koöperasies en landbou maatskappye.  Die DPO het 'n groot bydrae gelewer.

_____________________________________
>>>Back to ARC-GCI Homepage